பதிவிறக்கம்
FolderHighlight
சமீபத்தியப் பதிப்பு 2.6
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

FolderHighlight புதிய பதிப்பு2.6

FolderHighlight
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

FolderHighlight - கோப்புறைகள் ஒருங்கிணைப்பிற்கான பெயரிடல் மற்றும் வண்ணக் குறியாக்க விருப்பங்கள்.

தற்சமயம் எங்களிடம் FolderHighlight, பதிப்பு 2.6 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

FolderHighLight gives the user the option to label and organize folders with colors instead of only the traditional text options available. Use various colours to organize your materials so you can easily spot your target folder by color without having to read each one to see what the folder contains.

பதிவிறக்கம்
மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


Resource Editor
Resource Editor
Arm Icon Extractor
Arm Icon Extractor
Frientoosh Icon Extractor
Frientoosh Icon Extractor
Free Icon Tool
Free Icon Tool
விளக்கம் பதிவிறக்கம் செய்க Resource Editor, பதிப்பு 2.0 பதிவிறக்கம் செய்க Arm Icon Extractor, பதிப்பு 2.8 பதிவிறக்கம் செய்க Frientoosh Icon Extractor, பதிப்பு 1.0 உங்கள் சொந்த மென்பொருள் முத்திரைச் சிலைகளை எளிதில் உருவாக்குங்கள்.
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 0 0 0 0
விலை $ 49.95 $ 19.95 $ 0 $ 0
கோப்பின் அளவு 4.08 MB 4.90 MB 2.52 MB 1.50 MB
Download
Download
Download
Download


FolderHighlight மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு FolderHighlight போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். FolderHighlight மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

பதிவிறக்கம் செய்க Bourgogne, பதிப்பு 1.0
Bourgogne பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க 3D Penguins ScreenSaver, பதிப்பு 1.0
3D Penguins ScreenSaver பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
விவரங்களின் மீது கவனம் செலுத்த உதவும் ஒளிகூட்டப்பட்ட உருப்பெருக்கி விளக்குகள்.
Magnifier Lamps பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க PitBull Breeders, பதிப்பு 1.0
PitBull Breeders பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

அஸ்ட்ரோ சொல்வது:
  • பயன்படுத்த மிகவும் எளியது
  • எளிதாக கோப்புறைகளை வகைப்படுத்தலாம்
  • மிகவும் குறைந்த விருப்பம்சங்கள்
விளைபொருள் விவரங்கள்
மதிப்பீடு:7 (Users127)
தரவரிசை எண் முத்திரைச்சிலை வடிவுகள்:48
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்:இலவசச் சோதனை முயற்சி
கோப்பின் அளவு:1.51 MB
பதிப்பு:2.6
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:18/2/2016
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள்: ஆங்கிலம்
படைப்பாளி:eRiverSoft
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):14,951

பழைய பதிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யபடைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : eRiverSoft
eRiverSoft நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 2

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. FolderHighlight
2. FolderBookmarks
2 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க

FolderHighlight நச்சுநிரல் அற்றது, நாங்கள் FolderHighlight மென்பொருளின் சமீபத்திய பதிப்பை 50 நச்சுநிரல் தடுப்பான் மென்பொருட்களைக் கொண்டுச் சோதித்ததில் எந்த நச்சுநிரல் பாதிப்பும் அறியப்படவில்லை.

சோதனை முடிவுகளுக்கும், மேலதிகத் தகவல்களுக்கும் இங்கேச் சோதிக்கவும்